تمامی امکانات یونیتا به مدت 15 روز کاملاً رایگان بوده و پس از آن میتوانید اشتراک خود را تمدید نمایید.

یونیتا برای مجتمع های 10 واحد و کمتر همواره رایگان میباشد.

تمدیدهای 3، 6، و 12 ماهه به ترتیب شامل 5، 10 و 20 درصد تخفیف میشوند.

برای محاسبه هزینه اشتراک لطفا تعداد واحدهای مجتمع خود را مشخص نمایید:

واحد
1 ماه
 
 
ثبت نام
3 ماه
 
 
ثبت نام
6 ماه
 
 
ثبت نام
12 ماه
 
 
ثبت نام